Dny japonské kultury ve Slaném proběhly ve dnech 1.—20. dubna 2002
Úvodní slovoFOTOGALERIE Z VYBRANÝCH AKCÍ »


Zpět na Program Dnů japonské kultury ve Slaném

« PROGRAM DNŮ JAPONSKÉ KULTURY VE SLANÉM

ÚVODNÍ SLOVO

V roce, kdy druhé tisíciletí křesťanského kalendáře pomalu přecházelo do nového milénia, se začala psát historie vztahu japonského císařství a královského města Slaného. První obchodní vyslanci (z koncernu Mitsubishi) se zabydleli v nové průmyslové zóně na severu města. Velice záhy, o rok později, vznikl investiční projekt druhý. V okamžiku, kdy byl na tiskové konferenci představován veřejnosti, pronesl vzácný host Slaného, japonský velvyslanec v České republice, pan Hiroto Ishida, památnou větu: „Přál bych si, aby nové vztahy mezi českými a japonskými lidmi nebyly vázány jen na obchodní spolupráci, ale byly následovány i kulturními počiny.“ Tuto větu jsme vzali velice vážně. Dala vzniknout myšlence uspořádat Dny japonské kultury ve Slaném.

Tradiční japonská kultura je nesmírně zajímavá a poučná. Smysl pro detail, cit pro barvu, souznění myšlenky s přírodou a schopnost maximálního soustředění ducha jsou jedním slovem fascinující. Tyto staletí držené a rozvíjené hodnoty, ve kterých spočívají kořeny každého národa, ještě více vyniknou na pozadí neuvěřitelného úspěchu moderního Japonska. Žádný národ na světě nedokázal za posledních sto let více. Přeměna jedné z nejuzavřenějších společností světa v bohatý demokratický stát, používající špičkové technologie, nemá srovnání. Dějiny Japonska se čtou jedním dechem.

Přál bych si, aby Dny japonské kultury ve Slaném byly úspěšné. Věřím, že se stanou zdrojem poznání a inspirace pro všechny věkové kategorie obyvatel našeho města a jeho návštěvníků. Koneckonců, jedině přes schopnost vnímat, pochopit nebo alespoň tolerovat odlišnosti, zvyky a obyčeje jiných národů můžeme lépe porozumět sami sobě. Mějme oči, srdce a hlavu otevřeny.


Ivo Rubík, starosta města

 

Srdečně vítáme příležitost Dnů japonské kultury ve Slaném. Nepochybujeme o pokračování dobrých vztahů mezi městem Slaný a naší společností i v dalších letech. Bude pro nás potěšení podílet se na rozvoji města Slaného i v budoucnosti. Tímto bychom rádi všem poděkovali za příležitost seznámit slánskou veřejnost s japonskou kulturou.


Masazumi Kawachi, prezident Mitsubishi Electric Automotive Czech, s. r. o.
Yasuhiro Nakanishi, prezident Electric Powersteering Components Europe, s. r. o.

 
Zpět na Program Dnů japonské kultury ve Slaném